Stool_Tree_01.jpg

MATERIAL ARTIST

KHÓA HỌC VẬT LIỆU VÀ ỨNG DỤNG TRONG KIẾN TRÚC VÀ DIỄN HỌA

20 / 08 / 2021
KHÓA HỌC TRỰC TIẾP QUA GOOGLE MEETING
Covid_Mask_02.jpg

Substance Painter & alchemist

Không quan trọng bạn dùng phần mềm Render nào, nhưng Substance có thể hỗ trợ bạn làm vật liệu một cách chân thật hơn. Khóa học đi qua tất cả chủ đều về vật liệu, thiết thực trong quá trình diễn họa. Học viên am hiểu kỹ thuật UV với Rizom UV, am hiểu về UDim, tỉ lệ UV Map.

KHÔNG QUAN TRỌNG BẠN DÙNG PHẦN MÊM RENDER NÀO, CHO DÙ ĐÓ LÀ CYCLE, VRAY, CORONA, FSTORM, ENSCAPE, D5........

BMW_06.jpg

CHỦ ĐỀ TRONG KHÓA HỌC

THỜI GIAN VÀ MỨC HỌC PHÍ

  • TỔNG THỜI GIAN 12 BUỔI HỌC

Sau tổng 12 buổi học, học viên hoàn toàn tự tin thể hiện bất kể thể loại vật liệu nào trong kiến trúc và diễn họa với các vật liệu khó, hay yêu cầu vật liệu khó từ khác hàng.

  • HÌNH THỨC HỌC ONLINE QUA GOOGLE MEETING

Tham gia khóa học trực tiếp và tương tác với giảng viên qua Google Meeting, mọi thứ dễ hàng hơn cho việc học.

  • HỌC PHÍ : 2.500.000 VNĐ

Học phí bao gồm bộ thư viện Substance và những tài liệu liên quan khác.

  • KHÓA HỌC BẮT ĐẦU 20/ 08 / 2021 | LÚC 19H30 TỐI

Khóa học thông qua Google Meeting, phần mềm hoàn toàn miễn phí của Google giúp tương tác trong quá trình học. Mỗi tuần 3 buổi, mỗi buổi 2.5 h - Tổng thời gian là 12 buổi học